Längs dikeskanterna i Hållnäs, Norduppland helgen 18-19 juni 2022

Av Anders Torsten Hasselrot

I helgen var jag och kajkade runt längs dikena i Hållnäs, Norduppland. Hållnäs är ett känt eldorado för både botanister och entomologer. Området är unikt på många sett med sina stora bestånd av brudborste, väddklint, klasefibblor, gigantiska hökfiblor och toppklockor som samsas och frodas i dikena så här års. Häng med på en liten bildvisning.

Topp klocka, Campanula glomerata L. Första blommorna i blom-samlingarna blommar
Toppklocka i knopp
Toppklocka
Åkervädd, Knautia arvensis (L.) Coult. i full blom
Åkervädd, sen knopp, vad är det för baggar?
Åkervädd i tidig knopp… Vad är det för skinnbagsnymfer…?
Väddklint, Centaurea scabiosa L.
Väddklint, knopp
Brudborste, Cirsium heterophyllum (L.) Hill
Täta bestånd av brudborste längs vägarna.
Humleblomster, Geum rivale
Bergspring, Melica nutans
Ormrot, Bistorta vivipara

Olika färgvarianter av midsommarblomster, Geranium sylvaticum

Olvon, Viburnum opolus finns ofta vid vägkanterna i hela regionen

Höskallra, Rhiantus angustifolius, Ängskär
Fält där höskallra dominerar
Ängsklocka, Campanula patula
Klasefibbla, Crepis praemorsa 
Täta bestånd av Klasefibbla är vanligt förekommande längs dikena. Arten gynnas av sen slåtter.

En liten studie av knoppar i Lingnåre kulturresarvat överst vänster Kärrtistel, Cirsium palustre, överst höger Rödklint, Centaurea jacea och nederst Ängsskära, Serratula tinctoria.

Brudsporre, Gymnadenia conopsea blommar i Lignåre kulturreservat


Brudsporre
Sårläka, Sanicula europaea

Diverse Pyrolor, Vad är det för Pyrolor jag hittat?

Får man slå till med Jungfru Marie nycklar, Dactylorhiza maculata, kolla blad nedan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *