Daphne

Föreningens tidskrift Daphne utges i samarbete med Botaniska Sällskapet i Stockholm. Tyngdpunkten ligger på föreningarnas verksamhet och floran i Uppland och Södermanland. Det kan t ex vara redogörelser för problematiska växtgrupper, beskrivning av floran i ett visst område, florahistorik eller rapporter om fynd av ovanligare arter.

Daphne började ges ut 1990.

Nuvarande chefredaktör är Mira Rawet Mira@rawet.se tillsammans med Ingvar Sundh ingvar.sundh@telia.com och teknisk redaktör är Lena Eliasson.

Tidigare nummer av Daphne (fr o m 2008) hittar du här.