Kontakt och styrelse

Ängsvädd (Sueccia pratensis) med besökande blomfluga. Foto Anders T. Hasselrot

Upplands Botaniska Förening

upplands.botaniska.forening@gmail.com

Styrelse

Sebastian Sundberg (Ordförande) 

Anders Jacobson (Vice ördförande)

Michelle Nordkvist (Sekreterare)

Jake Bull (Kassör)

Anders T Hasselrot

Thorleif Joelson

Anna Nordberg

Linus Söderquist

Giulia Zacchello