Kontakt och styrelse

Ängsvädd (Sueccia pratensis) med besökande blomfluga. Foto Anders T. Hasselrot

Upplands Botaniska Förening

upplands.botaniska.forening@gmail.com

Styrelse

Liselott Evasdotter (Ordförande) 

Anders Jacobson (Vice ordförande)

Michelle Nordkvist (Sekreterare)

Jake Bull (Kassör)

Katarina Andreasen

Kristina Berggren Nieto

Anders T Hasselrot

Thorleif Joelson

Anna Nordberg

Sebastian Sundberg

Valberedning

Per Toräng (sammankallande)

Gustaf Granath

Ronny Alexandersson

Revisorer

Mora Aronsson

Elisabeth Långström

Anja Rautenberg (suppleant)