Program

Styrelsen tar tacksamt emot förslag på aktiviteter av alla de slag, oavsett årstid.
Har du något du vill att vi ska ordna, så kontakta oss (upplands.botnaiska.forening@gmail.com).

Vinter-Våren 2024

Odling av vilda växter, Onsdag 240131, Biotopia kl 18:30

Foto: Torbjörn Tyler

Botanisten Torbjörn Tyler, Lunds universitet, berättar om sina privata odlingar av talrika vilda växter. Föredraget kommer att sändas på YouTube.

ÅRSMÖTE onsdag 2024-02-14 på Biotopia kl 18

Efter årsmötet kommer Ingvar Sundh hålla ett föredrag med titeln ’Glimtar av floran i Kanadensiska Klippiga bergen.

Kanadensiska klippiga bergen, Foto Ingvar Sundh

Föredraget börjar cirka kl. 19:15 och är öppet även för andra än före-ningens medlemmar. Ingvar berättar och visar foton av den spektakulära naturen och mycket rika och vackra floran i Alberta, Kanada, där bl.a. Banff och Lake Louise besöktes. Floran är ganska olik den i skandinaviska fjällkedjan och många av växterna som kommer att visas upp hör till släkten som vi saknar.

Lavar i Wiks slottspark Söndag 240310

Wiks Slott, bild lånad från Wikipedia

Omgivningarna kring Wiks slott finns det många grova lövträd som hyser en ovanligt rik lavflora. Med luppen som främsta verktyg utforskar vi bark av ek, ask, lönn och hassel mm med fokus på naturvärdesarter av lavar. Kanske hittar vi någon spännande vedsvamp också? Cajsa Björkén, Upplandsstiftelsen leder exkursionen.

Samling vid Vasagatan/Biotopia kl. 10:30 för samåkning. Anmälan till Thorleif Joelson: SMS till telefon 070-734 46 20 eller e-post thorleif.joelson@gmail.com .

Ange då om ni har bil och hur många passagerare ni kan ta. Det går också att åka direkt, då behövs ingen anmälan. Utflykten utgår från Wiks slotts övre parkering (intill gympasalen) kl 11 Nedan länk till karta

https://maps.app.goo.gl/9GaJHSj6Gp67tr3W9


Medtag lupp (om du har), varma kläder och skor, varmt att dricka och något att äta, samt sittunderlag. Cajsa tar med några extra luppar!

Utflykten avslutas ca kl. 14. Det går att åter-vända tidigare (eller senare) om man vill.


Har ni frågor om fältdelen av utflykten hör av er till Cajsa Björkén: cajsa.bjorken@upplandsstiftelsen.se eller telefon 076-815 65 10

Dalarnas flora, Onsdag 240313, Biotopia kl 18:30

Finnklint på Sporreberg Foto Urban Gunnarsson

Lennart Bratt och Urban Gunnarsson berättar om Dalarnas flora och projektet att inventera landskapets växter. Föredraget kommer att sändas på YouTube och är ett samarrangemang med Dalarnas Botaniska Sällskap och Biotopia.

Florarväktarmöte i Mars

Orkidé i kanadensiska klippiga bergen foto Ingvar Sundh

Vårens floraväktarmöte kommer att hållas i mars. Vi kommer att sammanfatta väktaråret som gått och diskutera vad som är på gång inför 2024, ex. gemensamma exkursioner, nyheter om rapporteringen, mm. Datum kommer att meddelas senare.

Fortsättning på program-året är under bearbetning och läggs ut så fort det blir färdigt.

Tidigare Program

Höst-Vinter-Vår 2022-2023

Western Cape Proteaceae Protea cynaroides Hottentots Holland South Africa 2 Foto: Patrik Engström

Samkväm och bildvisning med våra egna bilder från sommaren

Onsdag 9 november kl 18. Biotopia

Vi träffas och minns sommaren som var och drömmer om den kommande. Ta gärna med egna foton och eventuella belägg som du vill ha hjälp med att bestämma, Föreningen bjuder på fika

Julfest i Tropiska växthuset

Onsdag 7 december kl 18-21, Tropiska växthuset, Botaniska trädgården, Uppsala

Kvällen inleds med glögg och mingel. Därefter får vi en guidning i det tropiska växthuset. Efter den guidade turen hugger vi in på maten (buffé).

Anmälan senast den 2 december till Johanna Sköld, Johanna.Skold@skola.uppsala.se
Kostnad 200 kr Swisha till nummer 1234732467 eller betala kontant vid festen.

Långtidsförändringar i vegetationen på Florarna, i Vårdsätra naturpark och på Kungsängen

Onsdag 25 januari kl 18, Biotopia

Vårdsätrafoton 1913-2011

Häng med professor emeriti Håkan Rydin och Håkan Hytteborn på en tidsresa i Upplands natur. De berättar om långtidsförändringar i vegetationen på Florarna, i Vårdsätra naturpark och på Kungsängen. Samarrangemang med Biotopia

Mistelvandring i Uppsalas östra delar

Söndag 5 februari kl 13

Mistelvandring i Uppsalamiljö…..

Promenad för att besöka några av mistlarna i Fålhagen-Sala backar och kanske hitta någon ny? Förhoppningsvis träffar vi även vektorerna. Så ta gärna med en kikare, kläder efter väder och lite fika. Vi träffas kl. 13 i korsningen Liljegatan/Törnlundsgatan i Fålhagen och återkommer till samma adress cirka kl. 16.
Ingen anmälan, men kontakta sebastian.sundberg@slu.se alt. via SMS till 0702-31 77 85 vid frågor.

Årsmöte med föredrag om Fynbos i Kapprovinsen i Sydafrika

Onsdag 8 mars kl 18, Biotopia

Western Cape Proteaceae Protea cynaroides Hottentots Holland South Africa 2 Foto: Patrik Engström

Föreningens medlemmar välkomnas till årsmöte med påföljande föredrag.
Föredraget börjar cirka kl. 19:15 och är öppet, även för andra än föreningens medlemmar. Patrik Engström visar foton och berättar om ett av världens artrikaste biom vad gäller växter. Här når du en flora som beskriver de närmare 9400 arterna som är funna där. Föredraget är ett samarrangemang med Biotopia

Proteaceae Leucospermum conocarpodendron 20160922 Cape peninsula Western Cape South Africa 1
Foto: Patrik Engström

Åtgärdsprogram för hotade arter

Onsdag 22 mars kl 18 Biotopia

Naturvårdsbränd mark med Mosippa Foto: Fredrik Söderman

Maria Forslund, Länsstyrelsen Uppsala län, berättar om länsstyrelsens arbete med hotade växtarter. Ungefär tio procent av Sveriges djur, växter och svampar är hotade.
Länsstyrelserna i Sverige arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper. Uppsala län berörs av cirka 80 åtgärdsprogram. Arterna som ingår i program-men behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning, för att överleva. Samarrangemang med Biotopia.

Idéträff med Växtgeografiska Sällskapet

Onsdag 29 mars kl 18, Biotopia

Gotländsk vät Foto: Sebastian Sundberg

Styrelsen bjuder in alla intresserade medlemmar samt Svenska Växtgeografiska Sällskapet att diskutera önskemål om exkursioner, föredrag och andra aktiviteter till kommande program. Vi bjuder på fika. Välkomna!

GENOMFÖRDA PROGRAMPUNKTER……..

Florainventering i Västmanland, söndag 8 maj

Inventering av UBF:s floraruta vid Asköviken, Västmanland söndagarna 8 maj, 18 juni och 14 augusti. Ta chansen att blicka utanför Upplands gränser och följ med på en kul och lärorik inventering ruta i Västmanlands floraprojekt! Det är ett utmärkt sätt att lära sig mer om floran för den som redan har en viss erfarenhet. Vi kommer att besöka rutan vid tre tillfällen under säsongen: söndagarna 8 maj, 19 juni (inkl. båt till ett par öar) och 14 augusti. Henrik Berg håller i inventeringarna. Rutan (10G9h) är belägen SV om Västerås i ett
vackert och omväxlande Mälarlandskap med odlingslandskap, ädellövskog och strandängar kring Tidö slott och Asköviken. Vi håller på hela dagen så ta med mat, fika och lämplig klädsel. Det kan bli varmt så glöm inte vatten.

Samling vid länsstyrelsen i Västerås kl. 10. Anmälan till Henrik Berg senast två dagar före: 070-940 62 88 ellerhenrik.berg@lansstyrelsen.se

Adam och Eva
(Dactylorhiza sambucina) Foto Anders Torsten Hasselrot

Adam och Eva-utflykt Skurusund och Måholmen, Lördagen den 7/5 (Inställt på grund av dåligt väder)

Avgift ca 150 kr per person för båttransporten till och från Måholmen

Ledare Anders Hasselrot

Anmäl er senast den 1 Maj genom att skriva ’Måholmen’ till ath@knowledgediscovery.se. Ifall du inte har internet eller email, kan du ringa till Ingela Vanberg 0705376527 och anmäla dig före 1/5.

Blomstervandring kring Ultuna, torsdag 19 maj

Redan Linné såg grusviva Androsace septentrionalis under Ultuna-vandringen.
Foto: Sebastian Sundberg

Kvällstur kring Ultuna med en mix av spännande vår- och försommarblommor. Vandringen riktar sig särskilt till deltagare i Svenska Botaniska Föreningens botanikkurs men alla andra är varmt välkomna!

Samling: kl. 17.30 utanför kiosken vid Ulls hus (svarta 6-våningsbyggnaden Kuben), Almas allé 8. Bussar: 4 från centrum (mot Gottsunda) och 12 från Stenhagen-Flogsta-Eriksberg (mot Ultuna) var tionde minut, avstigning hållplats Campus Ultuna, gå sedan 150 m österut.

Ingen anmälan behövs. Ansvarig: Anders Jacobson tel/SMS 070-432 29 87.

Biologiska mångfaldens dag och Bioblitz Linné, lördag – söndag 21 – 22 maj

Lördagen den 21 maj arrangerar UBF en växtexkursion i Hammarskog mellan kl.14.00 och cirka. kl.16 med utgångspunkt från Naturskolan.

Exkursionen är en del av den Bioblitz som Biotopia arrangerar med anledning av Biologiska mångfaldens dag den 22 maj. Den utgår från Naturskolan i Hammarskog och pågår mellan kl. 12 den 21 maj till kl. 12 den 22 maj.

De skriver: Välkomna att fira in den biologiska mångfaldens dag med oss! Vi firar med en Hejdund-rande bioblitz full av naturupplevelser och artletande. Enbioblitz är ett artrace i ett givet område under en bestämd tid, ofta 24 timmar.

Florainventering i Västmanland, lördag 18 juni

För information om anmälan och övrigt om utflykten, se programpunkten för den 8 maj ovan.

De vilda blommornas dag söndag 19 juni

Sveriges mest omfattande officiella blomstervandring! UBF anordnar flera vandringar i Uppland där vi tittar på och lär oss om våra vilda växter. Ett särskilt program med platser och tider för de olika vandringarna kommer att finnas på föreningens och SBF:s hemsida och kommer även att skickas ut till medlemmarna.

Alla är välkomna! Inga förkunskaper och ingen anmälan krävs. Ta gärna med fika!

De rödlistade och spektakulära blommornas dag lördag-söndag 2-3 juli

Hartmansstarr
(Carex hartmaniorum) Foto: Anders Torsten Hasselrot

De Rödlistade Engsöblommornas helg 2-3/7 i samarbete med SNF (Västeråskretsen), Växtgeografiska sällskapet och Engsö hembygdsförening.

Vi besöker blomsterlokaler med rödlistade arter på Engsö och Långholmen i Mälaren, mellan Västerås och Enköping. Blomningen är som rikligast vid denna tid. Vi kommer även att titta på insekter och lavar samt få oss en rejäl dos av Engsös rika kulturhistoria.

Ledare är Anders Hasselrot och Flor Rhebergen.

Svenska Växtgeografiska Sällskapet (SVS) sponsrar exkursionen genom att stå för hela kostnaden gällande resa, övernattning och mat för studenter medan övriga medlemmar i UBF och SVS får 30 % rabatt på priset, som beräknas till 1200 kr efter avdragen rabatt. Det kommer att finnas möjlighet till inkvartering av upp till 30 personer.

Anmäl er genom att skriva ’De rödlistade Engsöblommornas helg’ som rubrik och kontaktuppgifter i mejlet till ath@knowledgediscovery.se senast den 10 Juni.

Åkerogräsexkursion Kring mitten av juli

Med en del tur kan vi få se denna, åkerrättika Raphanus raphanistrum. Foto: Sebastian Sundberg

Som en del i den nationella åkerogräsinventeringen 2021-2023 anordnas en exkursion väster om Uppsala för att titta närmare på och inventera åkerogräs. Åkerkanter kan vara förvånansvärt artrika med en del växter som inte hittas någon annanstans. Definitivt datum bestäms med några dagars varsel, delvis  beroende på väder, och annonseras via e-post och på Facebook.

Anmäl intresse till Sebastian Sundberg via e-mail till sebastian.sundberg@slu.se eller SMS till 0702-31 77 85.

Bekämpning av jättebalsamin i Årike Fyris nedom Sunnersta herrgård lördag 6 augusti

Jättebalsamin Impatiens glandulifera är snygg men oönskad i svensk natur. Foto: Sebastian Sundberg

Jättebalsamin är en invasiv växt, som inte längre får odlas eller säljas inom EU. Den koloniserar med förkärlek fuktiga marker längs vattendrag. Bekämpning här under tre år har reducerat beståndet avsevärt men nu satsar vi på nådastöten i kärnområdet. Vi ägnar eftermiddagen åt att rycka upp så mycket jättebalsamin vi hinner. Ta med oömma kläder, handskar och stövlar!

Alla är välkomna! Ingen anmälan.

Samling kl. 13.00 vid gång- och cykelvägen nedanför Sunnersta Herrgård. Kontakt: Sebastian Sundberg, SMS 0702-31 77 85 eller mail sebastian.sundberg@slu.se

Florainventering i Västmanland, söndag 14 augusti

För information om anmälan och övrigt om utflykten, se programpunkten för den 8 maj ovan.

Stadsskogens dag, söndag 28 augusti

Stadsskogens dag är fylld av Skogsaktiviteter för alla åldrar. Många av Upplands natur- och friluftsföreningar är på plats. Kom och besök UBF:s bord och ta reda på vad vi gör. Vi säljer också Upplands flora och våra fina t-shirts. Aktiviteterna finns kring vattentornet mellan Norbyvägen och Kåbo, i norra delen av Stadsskogen

Ruderatexkursion söndag 18 september (alternativt 25 september)

Skattjakt på Vedyxatippen under ruderatexkursionen 15 september 2019. Foto: Sebastian Sundberg

Vi åker och tittar på några av sommarens och höstens highlights kring Uppsala samt besöker något hett område för att försöka göra nya fynd. Samling och avfärd kl 09:00 från Vasagatan vid Biotopia, avslutning ca kl 16:00.

Anmälan: senast 11 september via mail till haakon.andersson@telia.com. Ange om du kan ta egen bil. Deltagaravgift till chauffören vid samåkning: 20-40 kr (beroende på hur långt vi åker).

Mossornas dag, söndag 16 oktober

Käppkrokmossa
Foto: Sebastian Sundberg

Preliminärt besöker vi ett rikkärr och en sumpskog i Björnsundets naturreservat vid Vällensjön. Där finns bland annat käppkrokmossa.

Avfärd kl. 09:00 från Vasagatan utanför Biotopia, hemkomst ca kl. 16.

Anmälan senast fredag 14 oktober till Tomas Hallingbäck via e-mail till thallingback@hotmail.com eller via SMS till 070-545 86 09. Meddela om du kan ta egen bil och i så fall om du kan ta passagerare eller om du vill samåka i någon annans bil.

Samarrangemang med Mossornas Vänner.