Ordförande har ordet

Vår ordförande Sebastian Sundberg i full aktion. Foto Johanna Sköld

Välkommen till UBF:s nya, levande webbplats som frontas av en blogg!

Tanken med denna förändring är att få till en ännu mer interaktiv och levande förening kring Upplands vilda växter och inte bara ha en statisk hemsida. Du hittar förstås även all väsentlig information som fanns på den gamla hemsidan.

Använd gärna bloggen för att visa spännande växtfynd, dela glädjen efter en lyckad exkursion, göra lokalbeskrivningar till vår kommande utflyktsguide, skriva bestämningsnycklar till knepiga taxa eller andra manus som du kanske har för avsikt att sedan publicera i Daphne eller någon av våra nationella tidskrifter.

Det är du som är med och bestämmer hur livlig bloggen ska bli. Scenen är öppen att dela din passion, dina upplevelser, funderingar och analyser av de vilda växternas värld. Här kan du publicera en del sådant material som du tidigare har publicerat på Facebook.

UBF, tidigare ”Botaniska sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala”, är Sveriges äldsta botaniska förening, grundad 14 mars 1864. Vi vill på det här sättet visa att vi även är en av de mer progressiva.