Blombesöks-bild-sekvens 230528

Från blomma till blomma

Svartpälsbihona Anthophora retusa (Rödlistad NT) besöker Tjärblomster Viscaria vulgaris på Engsö mitt i Mälaren.

Av Anders Torsten Hasselrot

Det här är en av många bildsekvenser. Bin är generellt oerhört snabba när de gör sina blombesök och förloppet nedan tog max 5 s. Skalbaggar kan däremot ägna sig åt ett och samma blombesök i timmar där de festar på både pollen och nektar. Inte sällan parar de sig också vid blombesöket. Bins blombesök lämpar sig väl för korta sekvens-tagningar.

Den här serien togs på fri hand med OM-1 kamera och 600 mm Olympus teleoptik vilket ger 24 ggr förstoring och närgränsen är 1,3 meter. Denna uppsättnng lämpar sig väl för detaljstudier av stora insekter. Antal bilder per s. var 40 och varje bild togs med korta exponeringstider (6400/1 s.) ISO var 2500 och F var 8. Jag använder aldrig blixt då jag vill se insekters beteende.

Samma utrustning används för fåglar på ganska långt avstånd. Den här morgonen fick jag fina bildsekvenser av bland annat havsörn och göktyta med samma utrustning. Utrustningen är också lätt att bära med sig på långa promenader.

Det är mycket information som kommer ut ur bildsekvenser. Det är lätt att göra tidsbudgetar men nästan varje gång jag går igenom serierna får jag en känsla av att jag upptäcker något verkligt nytt för mig men antagligen också för andra. Det är en enorm variation på vad insekter verkligen gör i blommorna. Mest fascinerande är nog blomflugornas beteende. De har utvecklat en stor diversitet av specialisering av mundelar för olika hantering av pollen och nektar som gör mig mycket exalterad.

Att syssla med beteende studier av insekters blom-besök är riktigt kul och jag tar gärna med mig fotografi-nördar på vandringar. Man behöver inte ens vara nörd. På den här utflykten hade jag med mig Matts Bergmark som visade mig sin barndoms fina platser vid den östra delen av Engsö.

Länk till Svartpälsbiets ekologi: https://artfakta.se/artinformation/taxa/anthophora-retusa-102690/detaljer

Länk till Tjärblomsters ekologi: https://artfakta.se/artinformation/taxa/viscaria-vulgaris-220975/detaljer

Bildsekvens

Biet sitter på blomma 1 och suger nektar. Hon verkar inte samla pollen eftersom det är helt tomt vid de ’hår’ som samlar in pollen. Fast ändå inte, pollen med samma färg som finns på ståndarna hos tjärblomster sitter faktiskt på håren framför ögonen ????!!!! Det är väl i så fall en nyhet? Om nu tjärblomster-blomman skall utnyttja svartpälsbin som pollinatör är det just så det måste gå till. Det blir uppenbart när man examinerar denna bildserie och de extra bilder jag sparat.
Biet börjar lämna blomma 1 med mundelar ute.
Biet fortsätter att lämna blomma 1 med mundelarna ute
Hon fortsätter baklänges tills hon får syn på en ny blomma, blomma 2
Här närmar hon sig blomma 2 fortfarande med mundelarna ute
Hon närmar sig blomma 2 och börjar fälla bak sina mundelar
När hon landar på blomma 2 viker hon bak sina mundelar fullt ut.
När hon landat på blomma 2 fäller hon fram sina mundelar för att ta sig ner till blommans nektarier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *