Botaniskt utflyktstips i Uppland: Årsta 4H-gård

Av Sebastian Sundberg

Årsta 4H-gård ligger i Uppsalas östra utkanter på Vitkålsgatan 78, drygt 3 km från centrum och 700 m SO om Vaksala kyrka. Gården håller hästar, getter, får, grisar, höns, gäss och kaniner och uppvisar en gårdsflora som säkert var ganska vanlig för 100 år sedan men som idag är sällsynt.

Här finns bolmört, lungrot och en stor population med vit kattost. Gårdens verkliga specialitet är annars hålrot som här har sin enda ”vilda/spontana” förekomst i Uppsala län, i en hage i norr. På gården finns även malört och en stor förekomst av rosenmalva. Kring dammarna kan man finna tiggarranunkel, brunskära, strandklo och kärrkavle. På en av gravkullarna/hagarna i öster finns en torrbacksflora med bland annat månlåsbräken, kantig fetknopp, back-klöver, axveronika, backtimjan, kattfot, harmynta och brudbröd.

I närheten: Längs Alrunegatan finns ett bestånd med gråmalva i åkerkanten, halvvägs mellan Vitkålsgatan och Fyrislundsgatan. Vid parkeringen till Vaksala kyrka, längs Norra Slavstavägen, växer skånefibbla. På norra sidan av Skölstavägen (fortsättningen på Alrunegatan österut från stan) finns ett stort bestånd med källfräne i ett dike, 250 m NO om viadukten under E4.

Hålrot är en gammal medicinalväxt som idag är känd från ett 20-tal platser i landet, varav en handfull i Uppland. Arten samlades från den närbelägna Vaksala prästgård redan 1844, och finns kvar där än idag.

Hitta hit

Med bil: från Uppsala centrum kör man åt nordost på Vaksalagatan till Vaksala kyrka, tar av till höger på Norra Slavstavägen, efter 600 m vänster på Alrunegatan och ytterligare 250 m till höger in på Vitkålsgatan. Efter knappt 300 m tar man av till vänster in till parkeringen.

Med buss: Buss 4 från Uppsala centrum mot Årsta Norra till ändhållplatsen på Timjans-gatan. Därifrån är det 300 m promenad till 4H-gården. Bussen brukar gå var 15:e minut.

Koordinater parkering: SWEREF99 6640332, 650897; RT90 6640795, 1605878

Övrig information

Hagar med djur i bör inte beträdas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *