Upplands botaniska förenings-årsmöte hölls den 14 februari 2024

Biotopia, Uppsala

UBF har hållit årets stadga-enliga och program-enliga 2024 årsmöte. Möte öppnades av Anders Jacobsson, till mötesordörande valdes Mora Aronsson och till mötets sekreterare valdes Michelle Nordkvist. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2023.

Tre ledamöter Ingvar Sundh, Giulia Zacchello och Linus Söderquist avgick. Katarina Andreasson, Liselott Evasdotter och en till tillträdde. Liselott Evasdotter valdes till ny ordförande av mötet. Hon ersätter Sebastian Sundberg som blev ordinarie ledamot.

Efter mötet höll Ingvar Sundh (tillträdande revisorssuppleant) ett vackert föredrag om växter i Klippiga bergen.

Här följer lite bilder

Mötesordförande Mora Aronsson välkomnar vår nyvalda ordförande Liselott Evasdotter Foto: Anders Torsten Hasselrot

Kassör Jake Bull redogör för föreningens ekonomi som han skött galant. Foto Anders Torsten Hasselrot

Vår revisor Elisabeth Långström läser revisionsrapporten. Till vänster sitter ny-tillträdda ledamoten Katarina Andreasen. Foto Anders Torsten Hasselrot

Nytillträdande ledamoten Kristina Berggren Nieto. Kristina håller just nu på med att spika sin avhandling. Bloggen hoppas på att återkomma till din forskning så fort du får tid. Styrelsen önskar dig all lycka med din disputation. Foto Anders Torsten Hasselrot

Det är ändå rätt fint att sitta i styrelsen för UBF 🙂 Foto Anders Torsten Hasselrot

Veckans tips!

Den här kameran (Olympus tough tg-6) fick jag för drygt 4 tusen spänn och den tar enklare och ofta bättre makro-bilder än avancerade kamera-uppsättningar som kostar mer än 10 gånger så mycket……

Kameran är perfekt för inventerare och forskare då den är mycket tålig och kommer alltid vara med. Den samlar in data till varje bild såsom lufttryck/djup?, temperatur GPS data med mera. Det går också att spela in vad man ser på bilden. Man skulle också kunna tänka sig att man skapar en ’data feed’ till artportalen för att effektivisera processen. Kameran tål infrysning, du kan tappa den i berget, gräva ner den i sanden och du kan dyka ner i vattnet och ta bilder ner till 15 meters djup.

Det finns en en hel del utrustning att köpa till för att du ska kunna dyka ner till 45 meter. Systemet hade varit en dröm i den dyk-forskning som jag ägnade mig åt på 1980-talet. Det är nästan så jag får lust att ta upp den forskningen igen.

Bilderna nedan är tagna med stacknings-teknik för att öka skärpedjupet. Det är relativt lätt att ställa in den tekniken och andra fiffigheter via smarta symboler och sen är det bara att köra på.

Almlav, Gyalecta ulmi Rödlistad VU. Bilden togs i början av januari, -12 grader Celsius. Det vi ser är apothecier (fruktkroppar). Laven växer i Engsö Slotts-allé på ask. Jag går dagligen och tittar på laven och apothecierna. Ibland så är de liksom försvunna. Inom lav-forskningen har man sysslat med fotometri. Kanske skulle man även syssla med ’time laps-teknik’ Jag kan svära på att apothecierna drar ihop sig ibland. Varför gör de de?
När snön precis faller kan man använda ’stacknings-teknik’ för att hitta olika former av snöflingor.

När jag försöker begripa mig på ny teknik kollar jag ofta youtube, här följer några coola länkar….

Det här är kul och väldigt praktiskt.

Bästa Hälsningar från Anders Hasselrot

Blombesöks-bild-sekvens 230528

Från blomma till blomma

Svartpälsbihona Anthophora retusa (Rödlistad NT) besöker Tjärblomster Viscaria vulgaris på Engsö mitt i Mälaren.

Av Anders Torsten Hasselrot

Det här är en av många bildsekvenser. Bin är generellt oerhört snabba när de gör sina blombesök och förloppet nedan tog max 5 s. Skalbaggar kan däremot ägna sig åt ett och samma blombesök i timmar där de festar på både pollen och nektar. Inte sällan parar de sig också vid blombesöket. Bins blombesök lämpar sig väl för korta sekvens-tagningar.

Den här serien togs på fri hand med OM-1 kamera och 600 mm Olympus teleoptik vilket ger 24 ggr förstoring och närgränsen är 1,3 meter. Denna uppsättnng lämpar sig väl för detaljstudier av stora insekter. Antal bilder per s. var 40 och varje bild togs med korta exponeringstider (6400/1 s.) ISO var 2500 och F var 8. Jag använder aldrig blixt då jag vill se insekters beteende.

Samma utrustning används för fåglar på ganska långt avstånd. Den här morgonen fick jag fina bildsekvenser av bland annat havsörn och göktyta med samma utrustning. Utrustningen är också lätt att bära med sig på långa promenader.

Det är mycket information som kommer ut ur bildsekvenser. Det är lätt att göra tidsbudgetar men nästan varje gång jag går igenom serierna får jag en känsla av att jag upptäcker något verkligt nytt för mig men antagligen också för andra. Det är en enorm variation på vad insekter verkligen gör i blommorna. Mest fascinerande är nog blomflugornas beteende. De har utvecklat en stor diversitet av specialisering av mundelar för olika hantering av pollen och nektar som gör mig mycket exalterad.

Att syssla med beteende studier av insekters blom-besök är riktigt kul och jag tar gärna med mig fotografi-nördar på vandringar. Man behöver inte ens vara nörd. På den här utflykten hade jag med mig Matts Bergmark som visade mig sin barndoms fina platser vid den östra delen av Engsö.

Länk till Svartpälsbiets ekologi: https://artfakta.se/artinformation/taxa/anthophora-retusa-102690/detaljer

Länk till Tjärblomsters ekologi: https://artfakta.se/artinformation/taxa/viscaria-vulgaris-220975/detaljer

Bildsekvens

Biet sitter på blomma 1 och suger nektar. Hon verkar inte samla pollen eftersom det är helt tomt vid de ’hår’ som samlar in pollen. Fast ändå inte, pollen med samma färg som finns på ståndarna hos tjärblomster sitter faktiskt på håren framför ögonen ????!!!! Det är väl i så fall en nyhet? Om nu tjärblomster-blomman skall utnyttja svartpälsbin som pollinatör är det just så det måste gå till. Det blir uppenbart när man examinerar denna bildserie och de extra bilder jag sparat.
Biet börjar lämna blomma 1 med mundelar ute.
Biet fortsätter att lämna blomma 1 med mundelarna ute
Hon fortsätter baklänges tills hon får syn på en ny blomma, blomma 2
Här närmar hon sig blomma 2 fortfarande med mundelarna ute
Hon närmar sig blomma 2 och börjar fälla bak sina mundelar
När hon landar på blomma 2 viker hon bak sina mundelar fullt ut.
När hon landat på blomma 2 fäller hon fram sina mundelar för att ta sig ner till blommans nektarier.

Botaniskt utflyktstips i Uppland: Årsta 4H-gård

Av Sebastian Sundberg

Årsta 4H-gård ligger i Uppsalas östra utkanter på Vitkålsgatan 78, drygt 3 km från centrum och 700 m SO om Vaksala kyrka. Gården håller hästar, getter, får, grisar, höns, gäss och kaniner och uppvisar en gårdsflora som säkert var ganska vanlig för 100 år sedan men som idag är sällsynt.

Här finns bolmört, lungrot och en stor population med vit kattost. Gårdens verkliga specialitet är annars hålrot som här har sin enda ”vilda/spontana” förekomst i Uppsala län, i en hage i norr. På gården finns även malört och en stor förekomst av rosenmalva. Kring dammarna kan man finna tiggarranunkel, brunskära, strandklo och kärrkavle. På en av gravkullarna/hagarna i öster finns en torrbacksflora med bland annat månlåsbräken, kantig fetknopp, back-klöver, axveronika, backtimjan, kattfot, harmynta och brudbröd.

I närheten: Längs Alrunegatan finns ett bestånd med gråmalva i åkerkanten, halvvägs mellan Vitkålsgatan och Fyrislundsgatan. Vid parkeringen till Vaksala kyrka, längs Norra Slavstavägen, växer skånefibbla. På norra sidan av Skölstavägen (fortsättningen på Alrunegatan österut från stan) finns ett stort bestånd med källfräne i ett dike, 250 m NO om viadukten under E4.

Hålrot är en gammal medicinalväxt som idag är känd från ett 20-tal platser i landet, varav en handfull i Uppland. Arten samlades från den närbelägna Vaksala prästgård redan 1844, och finns kvar där än idag.

Hitta hit

Med bil: från Uppsala centrum kör man åt nordost på Vaksalagatan till Vaksala kyrka, tar av till höger på Norra Slavstavägen, efter 600 m vänster på Alrunegatan och ytterligare 250 m till höger in på Vitkålsgatan. Efter knappt 300 m tar man av till vänster in till parkeringen.

Med buss: Buss 4 från Uppsala centrum mot Årsta Norra till ändhållplatsen på Timjans-gatan. Därifrån är det 300 m promenad till 4H-gården. Bussen brukar gå var 15:e minut.

Koordinater parkering: SWEREF99 6640332, 650897; RT90 6640795, 1605878

Övrig information

Hagar med djur i bör inte beträdas.

Rylen blommar för fullt vid Brämsand, Älvkarleby

av Sebastian Sundberg

Blommande ryl Chimaphila umbellata i sandtallskogen i norra delen av Brämsand 2022-07-21.

En ofrivillig övernattning på stranden vid Brämsand (pga inställt sista Mälartåg kvällen innan) gav rikligt med fantastiskt fin, blommande ryl i renlavsmattor på morgonen.

Passa på att åka dit under den närmaste veckan innan det är kört för i år! Här finns en karta över aktuella förekomster: https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=10130&identifier=0670FB4F, som är resultatet av floraväktarturen hösten 2021 och ett antal kompletterande återbesök under våren till försommaren i år. Kan lämpligen kombineras med ett bad från de långa sandstränderna.

Senaste nytt om helgens exkursion om rödlistade och spektakulära arter på Engsö (Mitt i Mälaren)

Riddarsporre, Consolida regalis Gray, På Engsö finns det knappt blåklint i vetefälten här dominerar istället riddarsporren

Dr. Flor Rhebergen studerar solitära bin som vi har gott om på Engsö.

Det finns fortfarande ett tiotal platser kvar om ni tar er till Engsö själva.

Här följer Flors senaste uppdatering om de praktiska detaljerna.

Dear participants to this weekend’s excursion to Engsö,

On behalf of the Svenska Växtgeografiska Sällskapet I am very happy to invite you all to the wonderful island of Engsö (or Ängsö). We will have a great time exploring the island’s natural and cultural history, with a particular focus on the many red-listed plant species that occur there!

Travel to Engsö

We will begin our excursion on Friday morning (1/7), ~10:00 AM. If you are planning to come with your own car, you can drive to Utsikten straight away (address: Ängsö Berg 7, Västerås). If you do not have a car, we can arrange carpooling from EBC in Uppsala on Friday morning. Alternatively, we can pick you up in Enköping. So I need to know the following things:

– Do you plan on coming the whole weekend, from Friday morning until Sunday afternoon? 

– Do you take your own car, or do you need a ride?

Please send me a reply with this information, so I can work out how we can get everyone to (and from) Engsö.

Food

On Saturday and Sunday lunch will be prepared for us. Dinner (Friday, Saturday) and breakfast (Saturday, Sunday) I will take care of, hopefully with some of your help… Apparently we have a nice kitchen at Utsikten, and the possibility for barbecue. So I need to know the following things:

– Are you vegetarian, do you have any allergies, or are there other food-related issues that need to be considered?

For Friday, please bring your own lunch.

Excursion fee

I have to calculate exactly what the excursion fee will be (covering e.g. food and accommodation), but it will definitely not be more (and probably less) than the price in the original announcement (SEK 1200). Note that the SVS will cover the fee for BSc, MSc and PhD students, so students can participate free of charge. So please inform me if you are a student!

A list of things to bring:

– Bedsheets. We have beds, but no sheets.

– Good walking shoes. We are going to walk a lot, and not always on very even terrain.

– Water bottle. 

– Lunch for Friday.

– Sunscreen and raincoat. The weather forecast is a bit unstable for the weekend, there might be rain.

– Something fun for the evenings.

– Swimming clothes. We will have the opportunity to go for a swim in lake Mälaren, if the weather is good.

Please reply to me as soon as possible, with the answers to the questions above! 

Best,

Flor Rhebergen / Svenska Växtgeografiska Sällskapet

073 706 78 74

PS: there is still space for more people to spend the weekend on Engsö. You are encouraged to invite more people, especially students, to the excursion! New participants should send me an email. florrhebergen@gmail.com

Längs dikeskanterna i Hållnäs, Norduppland helgen 18-19 juni 2022

Av Anders Torsten Hasselrot

I helgen var jag och kajkade runt längs dikena i Hållnäs, Norduppland. Hållnäs är ett känt eldorado för både botanister och entomologer. Området är unikt på många sett med sina stora bestånd av brudborste, väddklint, klasefibblor, gigantiska hökfiblor och toppklockor som samsas och frodas i dikena så här års. Häng med på en liten bildvisning.

Topp klocka, Campanula glomerata L. Första blommorna i blom-samlingarna blommar
Toppklocka i knopp
Toppklocka
Åkervädd, Knautia arvensis (L.) Coult. i full blom
Åkervädd, sen knopp, vad är det för baggar?
Åkervädd i tidig knopp… Vad är det för skinnbagsnymfer…?
Väddklint, Centaurea scabiosa L.
Väddklint, knopp
Brudborste, Cirsium heterophyllum (L.) Hill
Täta bestånd av brudborste längs vägarna.
Humleblomster, Geum rivale
Bergspring, Melica nutans
Ormrot, Bistorta vivipara

Olika färgvarianter av midsommarblomster, Geranium sylvaticum

Olvon, Viburnum opolus finns ofta vid vägkanterna i hela regionen

Höskallra, Rhiantus angustifolius, Ängskär
Fält där höskallra dominerar
Ängsklocka, Campanula patula
Klasefibbla, Crepis praemorsa 
Täta bestånd av Klasefibbla är vanligt förekommande längs dikena. Arten gynnas av sen slåtter.

En liten studie av knoppar i Lingnåre kulturresarvat överst vänster Kärrtistel, Cirsium palustre, överst höger Rödklint, Centaurea jacea och nederst Ängsskära, Serratula tinctoria.

Brudsporre, Gymnadenia conopsea blommar i Lignåre kulturreservat


Brudsporre
Sårläka, Sanicula europaea

Diverse Pyrolor, Vad är det för Pyrolor jag hittat?

Får man slå till med Jungfru Marie nycklar, Dactylorhiza maculata, kolla blad nedan

Morsdagsblomster på Engsö (Mitt i Mälaren)

Av Anders Torsten Hasselrot

Hej tog lite bilder för att hylla alla mödrar och visa lite av blomsterprakten just nu här ute. Glöm inte att anmäla er till föreningens exkursion hit första helgen i juli. Exkursionen finns under programfliken på den här bloggen.


Hagtorn, Crataegus sp.

Äkta vallört, Symphytum officinale L. är vanlig islottsområdet

På väg ner till sjön….(Stamdal)

Svart trolldruva, Actaea spicata L.

Tjärblomster, Viscaria vulgaris Bernh

Mandelblomma, Saxifraga granulata L.


Rockentrav, Turritis glabra L

Lundtrav, Arabis hirsuta (L.) Scop.

Styvmorsviol, Viola tricolor L.

Liljekonvalj, Convallaria majalis L.

Getrams, Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

Gåsviken

Hästkastanj, Aesculus hippocastanum L. (Tillbaks till slottsområdet)